П`ятниця, 09.12.22, 22:19 | Вітаю Вас Гість | RSS

Головна » Здобутки і перспективи » Наші видання

Публікацій у розділі: 98
Показано публікацій: 21-40
Сторінки: « 1 2 3 4 5 »

Навчальний посібник «Наркозлочинність (кримінологічний аналіз та протидія)
Нещодавно у видавничому домі «Гельветика» побачив світ навчальний посібник, укладачі якого – як учені-теоретики, викладачі юридичного факультету Ужгородського національного університету, так і практики: Я.В.Ступник, І.І.Сливич, О.В.Білаш, А.А.Мацола, Ю.Ю.Варга, Р.В.Дорошко.
Новини | Переглядів: 808 | Дата: 13.07.16

Монографія на допомогу правовому вихованню майбутніх комп’ютерників
Вийшла друком монографія, присвячена проблемі правового виховання студентів інформаційних напрямів підготовки у вищому навчальному закладі:
Попадич О. Правове виховання майбутніх фахівців комп’ютерної галузі: теорія та практика / О.Попадич, Я.Голоніч, Н.Буйдова, В.Палінчак. - Ужгород: Поліграфцентр “Ліра”, 2015. - 240 с.
Новини | Переглядів: 509 | Дата: 29.06.16

Вийшов третій випуск наукового щорічника «Тисячоліття – Millennia»
Третій випуск наукового щорічника «Тисячоліття – Millennia» (головний редактор ‒ доктор історичних наук, професор Роман Офіцинський) презентує здобутки кафедри історії України УжНУ 2015 року. У передмові головний редактор наголошує, що університетська кафедра – живий організм, вона проходить стадії росту, «хвороб», змін вікового співвідношення, ролей, ієрархії. Багато важить правильний підбір лідера і співробітників, які повинні вміти слухати одне одного і взаємодіяти. Ось чому доля однієї кафедри не схожа на іншу.
Новини | Переглядів: 885 | Дата: 26.06.16

Вийшов у світ черговий випуск «Міжнародного наукового вісника»
Побачив світ черговий випуск періодичного видання, яке готує Навчально-науковий інститут євроінтеграційних досліджень ДВНЗ «УжНУ», «Міжнародний науковий вісник» № 1 (12), 2016.
Новини | Переглядів: 596 | Дата: 23.05.16

До Дня Геродота – «Чому мовчать сурми Кліо?» О. Мазурка і в електронному форматі
Шановні читачі! Нещодавно вашій увазі пропонувалися книги професора Ужгородського національного університету Олега Мазурка, присвячені історії та історіографії західноукраїнських земель, зокрема Закарпаттю другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Новини | Переглядів: 741 | Дата: 21.05.16

Побачила світ монографія Галини Різак з фармацевтичної, супрамолекулярної хімії
У видавництві «Наукова думка» побачила світ монографія кандидата фармацевтичних наук, доцента кафедри органічної хімії хімічного факультету Ужгородського університету Галини Різак «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 2,4-діоксо-та 4-іміно-2-оксо-3-феніл-5-R-6-R'-тієно[2,3-d]піримідинів»
Новини | Переглядів: 641 | Дата: 19.04.16

Вийшов друком практикум «Фармацевтичний аналіз лікарських речовин неорганічної природи»
У березні цього року у видавництві «Наукова думка» НАН України побачив світ практикум з фармацевтичної хімії «Фармацевтичний аналіз лікарських речовин неорганічної природи» Галини Різак.
Новини | Переглядів: 673 | Дата: 12.04.16

Подія в закарпатській фольклористиці
Відомий закарпатський дослідник (історик, краєзнавець, політичний експерт) Роман Офіцинський оприлюднив нову монографію – «Народні перекази Закарпаття», що нещодавно вийшла друком у видавництві «Гражда». Автор занурився до предметного поля краєзнавчої фольклористики, точніше до такого її жанру, як історичні перекази. Таким чином, він засвітився у одній із маловідомих і несподіваних для широкої громадськості своїх іпостатей – фольклорного збирача й автора-упорядника зразків усної народної творчості. Не вдаючись наразі до занадто академічного рецензування, ставимо перед собою завдання висвітлити, що, власне, його остання книга собою представляє.
Новини | Переглядів: 645 | Дата: 10.04.16

«Політика і державне управління»: вийшов збірник тез доповідей наукової конференції
Нещодавно у видавництві Ужгородського університету «Говерла» вийшли друком тези доповідей 70-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу кафедри політології і державного управління факультету суспільних наук «Політика і державне управління» (упорядники – Маріан Токар та Кристина Червеняк).
Новини | Переглядів: 588 | Дата: 05.04.16

Монографія, присвячена особливостям розслідування перешкоджання законній професійній діяльності журналістів

Мацола А.А., Ступник Я.В. Розслідування перешкоджання законній професійній діяльності журналістів: монографія / А.А. Мацола, Я.В.Ступник – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика»., 2016. –  192 с.

Новини | Переглядів: 941 | Дата: 21.03.16

Побачили світ два випуски збірника наукових праць «Геополітика України: історія і сучасність»
Побачили світ два випуски збірника наукових праць «Геополітика України: історія і сучасність», у яких представлено основні результати наукових досліджень щодо стану українсько-російських відносин на сучасному етапі.
Новини | Переглядів: 550 | Дата: 21.03.16

На кафедрі фінансів і банківської справи розроблено навчальний посібник «Облік у банках (у таблицях і схемах)»
На кафедрі фінансів і банківської справи розроблено навчальний посібник «Облік у банках (у таблицях і схемах)» авторства завідувача кафедри, кандидата економічних наук Віри Варцаби та доцента кафедри, кандидата економічних наук Катерини Машіко.
Новини | Переглядів: 541 | Дата: 10.03.16

Нове наукове видання з питань децентралізації публічної влади в Україні
Нещодавно вийшло чергове видання одного із наймолодшого структурного підрозділу УжНУ – НДІ порівняльного публічного права та міжнародного права «Упровадження децентралізації публічної влади в Україні: національний і міжнародний аспекти» за загальною редакцією проф. Михайла Савчина.
Новини | Переглядів: 912 | Дата: 19.01.16

Вийшов друком навчальний посібник «Криміналістика: в запитаннях та відповідях»
Доцент кафедри кримінального права і процесу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат юридичних наук, доцент Олег Батюк та викладач кафедри кримінально-правових дисциплін та міжнародного кримінального права Ужгородського національного університету, кандидат юридичних наук Антоніна Мацола підготували навчальний посібник «Криміналістика: в запитаннях та відповідях»
Новини | Переглядів: 787 | Дата: 06.01.16

Побачила світ «Книжка кафедрального життя» Маріана Токаря
Токар М. Книжка кафедрального життя: короткий нарис та довідкові матеріали з історії кафедри політології і державного управління Ужгородського національного університету / Маріан Токар; ДВНЗ «Ужгор. нац. ун-т», ф-т суспіл. наук, каф. політології і держ. упр. – Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2015. – 100 с., іл. – Бібліогр.
Новини | Переглядів: 520 | Дата: 22.12.15

Вийшла друком монографія архімандрита Євфросина (Олександра Білаша)
Монографія Олександра Білаша «Кримінально-правова характеристика незаконних дій щодо релігійних споруд або святинь» присвячена проблемі кримінально-правової характеристики незаконних дій щодо релігійних споруд або святинь та є першим в Україні комплексним дослідженням, в якому на основі теоретичного узагальнення спільних і відмінних ознак відповідних складів злочинів запропоновані напрями удосконалення кримінального законодавства та сформульовані рекомендації щодо кваліфікації суспільно небезпечних діянь стосовно релігійних споруд або святинь.
Новини | Переглядів: 992 | Дата: 11.12.15

«Ломиголівка»: побачив світ «букварик політичних іроній» Романа Офіцинського
В ужгородському видавництві «Ґражда» побачила світ чергова книжка доктора історичних наук, професора УжНУ Романа Офіцинського під назвою «Ломиголівка».
Новини | Переглядів: 730 | Дата: 06.12.15

Хрестоматія «Міжнародно-правові акти про право на свободу совісті та віросповідання»
Видання, що недавно побачило світ, містить міжнародно-правові акти, які безпосередньо стосуються правового механізму реалізації та захисту прав людини в сфері свободи совісті та віросповідання і є необхідними при вивченні дисципліни «Державно-конфесійне право».
Новини | Переглядів: 860 | Дата: 24.11.15

Побачив світ навчальний посібник «Кримінальне право України. Особлива частина»
Навчальний посібник «Кримінальне право України. Особлива частина» підготували завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін та міжнародного кримінального права юридичного факультету, кандидат юридичних наук, доцент Іван Сливич та доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та міжнародного кримінального права юридичного факультету, кандидат юридичних наук Ярослав Ступник.
Новини | Переглядів: 942 | Дата: 24.11.15

Вийшов друком посібник «Масаж і нетрадиційний масаж»
В ужгородському видавництві «ФОП Сабов А.М.» побачило світ видання, затверджене Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів «Масаж і нетрадиційний масаж» доцентів Ярослава та Фелікса Філаків.
Новини | Переглядів: 799 | Дата: 24.11.15

1-20 21-40 41-60 61-80 81-98

Ми у Facebook

Рубрики розділу