Середа, 24.07.24, 17:25 | Вітаю Вас Гість | RSS

Головна » Усі публікації » З минулого – в майбутнє

Медіацентр УжНУ: рік у медіапросторі
Медіацентр УжНУ: рік у медіапросторі

Рік шляху... Не привід для найкоротшого привалу в світі інформації, яким та дорога прокладається, бо швидкості в ньому такі, що всяка зупинка – з непередбачуваними наслідками. Але принаймні оглянутися, щоб вивірити простування й напрямок руху, не збочити десь на манівці, – таки варто…

Насіння, пророщене в Європі

Підбиття підсумків роботи української делегації у Швеції

Ідея створення Медіацентру забрунькувала ще, мабуть, навесні 2012 року у Швеції, де частина викладачів кафедри журналістики перебувала на стажуванні в одному з найкращих світових центрів підвищення журналістської кваліфікації – Інституті FOJO. Під час одного з тренінгів презентували там досвід функціонування сайту відділення журналістики УжНУ й були приємно подивовані, коли закордонні колеги визнали його належний рівень, водночас радили, як оптимізувати роботу. Відвідуючи різні веб-редакції у Стокгольмі, переконувалися, що саме онлайн-формат ЗМІ – день уже не завтрашній, а нинішній: треба щось робити, бо можна спізнитися назавжди.

Наприкінці того ж року, готуючи доповідь на один із всеукраїнських наукових форумів у Києві, ознайомилися з дисертацією Л.Калашнікової «Інтернет-сайти вищих навчальних закладів як інноваційні канали комунікації в умовах формування інформаційного суспільства в Україні». Аналізуючи причини деформації поліфункціональності сайтів вітчизняних ВНЗ, дослідниця говорить, з одного боку, про відставання технічного оснащення, слабку розвиненість інформаційних технологій і брак достатньої кількості кваліфікованих фахівців у названій галузі, тобто технічний бік; з другого – застій у сфері суспільної свідомості, консервативне сприйняття реалій сучасного життя і пов’язаний з цим опір інноваціям, тобто моральний аспект проблеми.

Погоджуючись з висловленим, запропонували свій погляд на проблему:

На нашу думку, головним чинником такої ситуації є те, що при навчальних закладах здебільшого не працюють спеціалізовані підрозділи – медіацентри. Для того ж, аби презентувати громадськості здобутки навчально-виховного процесу, наукової діяльності, методичної та дослідно-експериментальної діяльності науково-педагогічного колективу, спортивні досягнення,  дозвілля студентів таких потужних науково-навчальних осередків, як, до прикладу, УжНУ, – його веб-ресурс потребував би серйозної трансформації й постійної підтримки не тільки технічного центру, як це є нині, а й медіацентру, у якому би працювали журналісти-мультимедійники спочатку, як мінімум, у форматі веб-редакції, оскільки надзвичайно важливим є інтенсивний пошук інноваційних ідей і кропітка, щоденна робота з адміністрування й технічної підтримки сайту.

У перспективі роботи такого медіацентру – створення єдиного інформаційного простору навчального закладу; впровадження у навчальний процес нових зручних інструментів взаємодії всіх його учасників – студентів, слухачів курсів, викладацького складу, адміністрації навчального закладу, працівників різних структурних підрозділів; акцентування уваги на важливості повного, оперативного та зручного інформування про діяльність вишу засобами Інтернету як найефективнішого нині каналу.

Найстарший виш Закарпаття має серед своїх електронних інформаційно-комунікаційних ресурсів приклад багатовекторної медіаплатформи (сайт відділення журналістики. – Авт.), покликаної вирішувати різноманітні завдання відповідно до актуальних потреб функціонування й розвитку свого підрозділу і закладу загалом. Очевидною є також наявність кадрового потенціалу, здатного втілювати в життя прогресивні новітні ідеї, спрямовані на створення максимально вигідного іміджевого позиціонування вишу в медіапросторі – не тільки крайового, а й загальноєвропейського. Тож дозволимо собі висловити припущення, що сучасний професійний медіацентр, спроможний формувати інформаційну політику такого, без перебільшення, крайового гіганта, як Ужгородський національний університет, буде створений. Важливо те, що в університеті це питання активно обговорюється, причому із залученням працівників кафедри журналістики – єдиного на Закарпатті осередку, що готує фахівців у медійній галузі...

Ідея викристалізувалася й зацікавила керівництво університету…

15 липня наступного, 2013 року, первинний склад веб-редакції, який, дякувати Богу, не злякався труднощів і в ядрі своєму зберігся донині та підкріплюється кращими випускниками відділення журналістики, презентував тодішньому ректорові університету Федору Ващуку вже створений сайт Медіацентру з першими матеріалами в перших розділах. Оскільки ректор цінував лаконізм у словах і максимальну результативність у діях, то іншого виходу не бачили – демонстрували власний потенціал на конкретних напрацюваннях. Результату досягли: підписаний наказ про створення Медіацентру й затверджене Положення набули логічного продовження – набрано перший штат. Умови, техніка? Є кімната з підведеним Інтернетом: умієте – пливіть. Вдячні: так упевнилися у власних силах і спромозі, й у тому, що решту можна здобути працею. За неї й узялися, виснажливу і кропітку, яка триває й донині…

Оглядаючись на пройдене

Цей підсумковий до річниці діяльності Медіацентру матеріал є 1286-м у найбільшому розділі нашого сайту «Чим живемо», структурованому за тематичними рубриками, яких нині вже чотири десятки. Це крім змістових блоків «Наші видання», «Honoris causa», «Галерея слави, гордості, надії», «Наші проекти», «Блоґи»... Важливо, що абсолютна більшість публікацій є оригінальним (не копіпастовим) інформаційним продуктом журналістів редакції, який систематично поширюють онлайнові й друковані ЗМІ області – щомісяця усереднено з’являється близько півсотні перепублікацій. Налагодили співпрацю з сайтом Міністерства освіти і науки України, який ретранслює важливу інформацію про УжНУ на всеукраїнську аудиторію.

Розуміючи мультимедійні можливості Інтернету, максимально взялися їх використовувати. Переважна частина публікацій має фотопрезентаційний супровід, зокрема й у вигляді стилізованих слайд-шоу. Упродовж року виготовили понад півтори сотні відеосюжетів, роликів, що наочно доповнюють багатовимірну картину університетського життя. Набирає обертів й аудіальна складова медіапродукту редакції: спільно зі студією «Медіаперспективи» при відділенні журналістики в межах спеціалізованих курсів упродовж останнього семестру готувалися підсумкові радіовипуски про найголовніші події тижня в УжНУ...

Розділ «Віртуальна приймальня»

Щоб полегшити пряме спілкування з керівним складом університету та його підрозділів – ректором, проректорами, деканами нашого вишу, а також для з’ясування актуальних для співробітників УжНУ, студентів, абітурієнтів питань, на сайті Медіацентру створена й успішно функціонує Віртуальна приймальня. Редакція забезпечує оперативне реагування на запити, переадресовуючи працівникам, до компетенції яких входить їх вирішення, й публікує відповіді.

Модуль коментування з авторизацією через соцмережі

Як інструмент зворотного зв’язку з аудиторією, для обговорення викладених у публікаціях думок, поглядів, а також конструктивних дискусій щодо проблемних питань життєдіяльності вишу, реалізували можливість коментування. Віднедавна відвідувачі можуть залишати свої повідомлення не реєструючись на сайті Медіацентру – достатньо авторизуватися через свій профіль у якійсь із найпопулярніших соціальних мереж.

Є певність, що енергійний колектив редакції неодмінно втілюватиме нові ідеї, й далі шукаючи свого читача та дбаючи про реалізацію найголовнішої задекларованої мети – творити правдиву картину багатогранного життя Ужгородського університету…

«Міністерство пропаганди» таки пропагуватиме…

Нагадаємо лише перші три завдання, передбачені нашим Положенням, які намагаємося ретельно виконувати: «Позиціонування Університету як освітнього, науково-дослідного, інноваційного та міжнародного центру; формування громадської думки про Університет як центр підготовки висококваліфікованих фахівців різних спеціальностей, осередок наукових досліджень і технологічних розробок світового рівня, центр активної науково-дослідної діяльності та практичних розробок; підтримка іміджу ректора як талановитого менеджера та наукового діяча, міжнародного експерта тощо».

Через місяць нашої роботи одне з місцевих інтернет-видань через формулювання третього завдання назвало Медіацентр «міністерством пропаганди» – як у воду дивилося! Минуло не так багато часу – й нині щиро дякуємо колегам-журналістам за проникливість і визнання ще тоді, бо ж саме цією думкою рясніють тепер аналітичні матеріали наших ЗМІ: БРАК ВЛАСНОЇ ПРОПАГАНДИ в найширшому сенсі. Нинішні реалії яскраво засвідчують небезпеку такої ситуації в Україні зокрема.

Отже, звітуючи перед нашими любими читачами про те, що вдалося зробити за рік, обіцяємо й надалі саме ПРОПАГУВАТИ: високий рівень освіти й науки у найстаршому закарпатському виші; унікальність тих людей, які в ньому працювали, працюють і будуть працювати; прекрасних студентів, які щодня, щогодини, щомиті підтримують і разом з тим оновлюють дух університету; добрі й безкорисливі справи, на які щедрий багатотисячний колектив вишу.

Висловлюємо вдячність колегам-журналістам, які цікавляться нашими матеріалами, активно співпрацюють з нами.

Спасибі адміністратору й творцю нового офіційного сайту УжНУ – в.о. директора ННІ інформаційно-комунікаційних технологій Олександру Дубіву за плідну співпрацю, а також усім колегам-працівникам університету за активну участь у висвітленні подій, пов’язаних із життям вишу.

Щиро дякуємо нинішньому керівництву університету й ректору Володимиру Смоланці зокрема за увагу до редакції Медіацентру УжНУ й усіляку підтримку його діяльності.

Важливо, що справа розпочата. Бажаємо натхнення й витримки всім, хто її продовжуватиме, а це передусім наші студенти-медійники, які самовіддано й натхненно працюють. Над собою – насамперед.

Ваш Медіацентр
З минулого – в майбутнє | 15.07.14 | Додав VIP | 1383 | 4.6/9
Теги: річниця, міністерство пропаганди, Медіацентр УжНУ

Схожі публікації:


Система Orphus Помітили помилку? Виділіть її й натисніть Ctrl+Enter!

0
omForm">
avatar

Ми у Facebook

Календар публікацій

«  Липень 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Рубрики розділу

Афіша [4] Незабаром [16]
Актуально [141] Акції [132]
Позиція [18] МЦ-інтерв’ю [150]
Особистість [33] Студгромада [188]
Абітурієнт [84] Зблизька [88]
Наболіле [21] Із ректорату [149]
Не словом, а ділом [154] Компетентно [38]
Несподівано... [14] У ногу з часом [80]
Обмін досвідом [160] Теорія і практика [319]
Наукові форуми [273] Презентації [167]
Екскурсії [113] Дозвілля [210]
Ініціатива [47] Перспективи [38]
Підсумки [40] Спорт [238]
Традиції [206] Зустрічі [210]
Вітаємо! [235] Пам’ятаємо... [82]
Міжнародні контакти [230] Студентська практика [66]
Студмістечко [8] Конкурси [117]
На замітку [6] З минулого – в майбутнє [10]
Студентські будні і свята [9] Голоси неперебутнього [6]
Наше радіо [49] Слідами Евтерпи і Мельпомени [35]
Громада [2] Річниця [14]
Слава Україні! [9] Розмови від душі... [19]
З Приймальної комісії [91] The main news of university [12]
Подяка [8] Диванні розмови [1]
Телепідсумки [13] Письменник за прилавком [11]
Університетська кухня [3] Підсумки року [5]
Визнання [3] Експрес-інтерв’ю [4]

Інші матеріали рубрики