Неділя, 14.04.24, 09:49 | Вітаю Вас Гість | RSS

Головна » Усі публікації » Актуально

Призупинення не закриття: наводь порядок – працюй далі
Ужгородський національний університет за стратегічну мету поклав собі, як відомо, здобуття статусу дослідницького. Її досягнення, зокрема, дасть змогу підвищити роль крайового вишу як важливого осередку освіти і науки, де готують висококваліфіковані наукові й науково-педагогічні кадри, упроваджують в практику наукові досягнення, технічні й технологічні розробки. Такий статус також дасть змогу у співпраці з іншими ВНЗ та науковими установами втілювати спільні програми за пріоритетними напрямами фундаментальних і прикладних наукових досліджень для розв’язання важливих соціально-економічних завдань у різних галузях економіки. Окрім іншого, це означає й підвищення заробітної плати працівників УжНУ.

Зрозуміло, щоб мета стала реальністю, університет має відповідати низці критеріїв, що ставляться до вишів згаданого рівня. Таких, за Положенням про дослідницький університет, затвердженим постановою Кабміну № 163 від 17 лютого 2010 р., є аж 31. Перевіряти відповідність ВНЗ вказаним вимогам має приїхати спеціальна комісія, що її створює Міністерство освіти і науки України.

Наказ про призупинення
Тож керівництво УжНУ, прагнучи узгодити з нормами чинного законодавства функціонування своїх структурних підрозділів, ініціювало й далі ініціюватиме заходи перевірки й контролю та призупинятиме діяльність тих із них, у яких виявлено значні порушення.

Так, 16 вересня наказом ректора Ужгородського національного університету призупинено діяльність чотирьох науково-дослідних інститутів медичного спрямування – мозку, фітотерапії, травми та сімейної медицини – до моменту впорядкування документації, пов’язаної з їх функціонуванням.

Василь Тимчак
Про причини такого рішення – Василь Тимчак, начальник юридичного відділу УжНУ:
«Роботу названих НДІ призупинили у зв’язку з невиконанням розпорядження проректора з науково-педагогічної роботи Ю.Ю.Перести від 12 березня 2013 року, відповідно до якого директори цих науково-дослідних інститутів до 19 березня мали подати до юридичного відділу УжНУ копії наказу про створення інституту та положення про інститут, інформацію про матеріально-технічну базу, наявність укладених договорів з інститутами, юридичними чи фізичними особами, стан і порядок фінансування, а також відомості про ґрантову роботу цих інститутів. Однак у вказаний термін ці підрозділи подали необхідну інформацію лише частково.
Розпорядження проректора Ю.Перести про подання інформації НДІ
Ми повторно попросили надати інформацію про підтвердження роботи цих НДІ. Наголошу, що, відповідно до законодавства, кожен структурний підрозділ повинен мати своє положення, печатку, бланк, конкретне найменування, при потребі й можливості – свій розрахунковий рахунок, тобто субрахунок, що відкривається винятково при погодженні з Міносвіти. Проте інформацію про абсолютну більшість цих обов’язкових організаційно-правових атрибутів названі структурні підрозділи не подали й досі. Зрозумійте: у нас немає мети закрити НДІ, навпаки – хочемо навести лад з документацією відповідно до чинного законодавства. І тоді вони працюватимуть на благо нашого університету».
Для довідки
НДІ мозку при УжНУ було створено 2007 року на виконання рішення Вченої ради УжНУ від 21 грудня 2006 року. Виконувачем обов’язків його директора до оголошення виборів було призначено професора, доктора медичних наук В.І.Смоланку. Цим же наказом в. о. директора було доручено розробити і затвердити структуру і штатний розпис НДІ.
НДІ травми cтворили 2009 року на виконання рішення Вченої ради ужНУ від 28 травня 2009 року. Виконувачем обов’язків його директора було призначено професора, доктора медичних наук В.М.Шимона. Цим же наказом в. о. директора доручили скласти штатний розпис співробітників НДІ.
НДІ сімейної медицини створено 2010 року на виконання рішення Вченої ради УжНУ від 23 вересня 2010 року. Виконувачем обов’язків його директора до оголошення виборів було призначено професора, доктора медичних наук І.В.Чопея. Цим же наказом в. о. директора було доручено розробити і затвердити структуру і штатний розпис НДІ.
НДІ фітотерапії створено 1992 року на виконання наказу Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти Української РСР №65 від 31 березня 1992 року. Виконувачем обов’язків його директора до оголошення виборів було призначено професора, доктора медичних наук О.М.Ганич.
Через місяць після встановленого терміну подання згаданої інформації інститутами медичного спрямування, а саме 19 квітня, в.о. проректора з науково-педагогічної роботи Ю.Ю.Переста скликав робочу нараду з керівниками НДІ, на якій повторно зобов’язав їх подати в юридичний відділ копії документів, що стосуються функціонування цих підрозділів. Крім уже названих, директори цих підрозділів мали також представити штатний розпис, копії договорів оренди приміщень (задіяних площ, лабораторій), звіти про наукову роботу, інформацію про наукові здобутки інститутів.

На сьогодні три з названих НДІ, крім Інституту травми, подали до юридичного відділу копії «Положень…». Їх опрацювання засвідчило: наявність всіх організаційно-правових атрибутів, які просить представити юридичний відділ, передбачена й самими положеннями.

До прикладу, у «Положенні про НДІ мозку», затвердженому 2007 року, передбачена структура Інституту: науково-дослідні відділи, науково-дослідні лабораторії, архівно-бібліотечна дільниця (п. 4.1.), а також звітність і контроль діяльності (п.7.1.). Структура, своєю чергою, передбачає штатний розпис.

«Положенням про НДІ сімейної медицини» (п. 3.4.), затвердженим 2010 року, передбачена, крім структурних підрозділів, наявність також печатки, кутового штампа з фірмовою назвою, фірмового бланка. А п. 5.2. регламентує з періодичністю раз на квартал заслуховувати інформацію директора та завідувачів відділів і лабораторій про етапи виконання наукових досліджень і договірних зобов’язань, не рідше ніж раз на рік звітувати про науково-виробничу діяльність перед колективом Інституту.

«Положення про НДІ фітотерапії», затверджене 2011 року, передбачає, крім зазначених уже пунктів 4.1., 5.2., 7.1.. 7.2., ще одне положення – про НТР Інституту фітотерапії (п. 5.3.).

Нині більшої частини звітних документів немає, зокрема, не надано копії договорів про співпрацю (НДІ мозку, НДІ фітотерапії, НДІ сімейної медицини), про ґрантову роботу (усі НДІ), не вказані рахунки, на які йде фінансування (усі НДІ), бракує інформації про наявність печаток, штампів, розрахункових рахунків тощо (всі НДІ), про обладнання (НДІ травми), поданий перелік обладнання, але не вказано, де воно перебуває на балансі (НДІ мозку, НДІ сімейної медицини), немає договорів оренди.

Зважаючи на те, що запитувану інформацію НДІ не можуть представити вже понад півроку, можна дійти логічного висновку, що не існує не тільки самих документів на підтвердження науково-дослідної і господарської діяльності підрозділів, а й відповідної роботи впродовж останніх років не було. Тож фактично йдеться про профанацію наукової й дослідницької діяльності медичних НДІ, що неприпустимо для підрозділів вишу, який прагне здобути статус дослідницького.

Іван Рогач
Іван Рогач, директор Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки:
«Призупинення діяльності поки що «штучних» науково-дослідних інститутів в УжНУ дасть змогу переглянути та вдосконалити їх роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 № 1074, у якій чітко сказано, що НДІ – це об’єднання споріднених наукових лабораторій, центрів та інших підрозділів за певним напрямом науково-дослідницької роботи. НДІ повинні працювати над державною або ґрантовою науковою тематикою, затвердженою в Україні, мати свої положення, штати, території та кошти для реалізації проектів, а також технології. Налагодження й удосконалення роботи інститутів дасть змогу посилити їх наукову діяльність, незалежність, поліпшити якість науки в ринкових умовах нашої держави».

Ясна річ, ніхто не ставить під сумнів високу кваліфікацію наших науковців-медиків, серед яких і вчені зі світовим ім’ям. Кожен із них довів свій потенціал досвідченого науковця багатолітньою плідною працею на відповідній кафедрі (що, до слова, теж є науковим підрозділом вишу) й блискучою практикою в медичних установах області, країни чи навіть світу. Приклад професора Володимира Смоланки, котрий упродовж кількох років виборов кільканадцять ґрантів на провадження наукових розвідок, – переконливе підтвердження цієї тези. (До слова, редакція Медіацентру намагалася взяти коментар професора Смоланки, проте, як повідомили у відділі зовнішніх зв’язків університету, він уже кілька днів перебуває на з’їзді нейрохірургів у м. Брно (Чеська Республіка), тож його думку матимемо змогу почути після повернення.)

Та яскрава індивідуальність очільника науково-дослідного інституту не може бути запорукою успішної діяльності самого НДІ, слугувати для нього прикриттям, авторитетною вивіскою. Такий підрозділ вишу повинен підтверджувати власну спроможність ініціативними діями щодо розгалуження структури, забезпечення приміщеннями, обладнанням, асигнуванням, зокрема й через ґрантову роботу, налагодженням наукової співпраці з іншими науково-дослідними установами, впровадженням інноваційних технологій, тобто реальними досягненнями.

Саме такими прагне бачити керівництво університету свої науково-дослідні підрозділи, бо тільки в цьому разі вони будуть надійною підпорою його руху до статусу дослідницького.

Юрій Переста
Своєю думкою про ситуацію, що склалася з НДІ медичного спрямування, поділився й проректор з науково-педагогічної роботи Юрій Переста:
«Ще раз хочу підкреслити, що йдеться не про припинення, а про призупинення діяльності чотирьох НДІ медичного спрямування. Назву основні причини такого рішення. Насамперед, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 № 1074, НДІ має об’єднувати споріднені наукові лабораторії, центри та інші підрозділи за певним напрямом дослідницької роботи. Яскравим прикладом цього є Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, у складі якого функціонують 6 кафедр та інші підрозділи.

НДІ мозку, фітотерапії, травми й сімейної медицини не мають чітко розробленої структури. Крім того, після представлення їх в. о. директорів ніхто й досі не пройшов процедури виборів згідно з розробленими Положеннями, а НДІ травми й донині не має затвердженого Положення.

Щодо фінансового забезпечення, то це питання теж не вирішене чи й узагалі не вирішувалося останніми роками. Жоден НДІ не виборов жодного ґранта, а ті 18 проектів, про які звітує професор Володимир Смоланка, виграв не НДІ мозку, а власне фізична особа Володимир Смоланка для читання лекцій за кордоном».
Що тут додати? У будь-якому разі очевидним, здається, є те, що призупинення аж ніяк не означає закриття: наводь порядок – працюй далі...
Василь Путрашик, головний редакторАктуально | 15.10.13 | Додав VIP | 2352 | 5.0/3

Система Orphus Помітили помилку? Виділіть її й натисніть Ctrl+Enter!

0
omForm">
avatar

Ми у Facebook

Календар публікацій

«  Жовтень 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Рубрики розділу

Афіша [4] Незабаром [16]
Актуально [141] Акції [132]
Позиція [18] МЦ-інтерв’ю [150]
Особистість [33] Студгромада [188]
Абітурієнт [84] Зблизька [88]
Наболіле [21] Із ректорату [149]
Не словом, а ділом [154] Компетентно [38]
Несподівано... [14] У ногу з часом [80]
Обмін досвідом [160] Теорія і практика [319]
Наукові форуми [273] Презентації [167]
Екскурсії [113] Дозвілля [210]
Ініціатива [47] Перспективи [38]
Підсумки [40] Спорт [238]
Традиції [206] Зустрічі [210]
Вітаємо! [235] Пам’ятаємо... [82]
Міжнародні контакти [230] Студентська практика [66]
Студмістечко [8] Конкурси [117]
На замітку [6] З минулого – в майбутнє [10]
Студентські будні і свята [9] Голоси неперебутнього [6]
Наше радіо [49] Слідами Евтерпи і Мельпомени [35]
Громада [2] Річниця [14]
Слава Україні! [9] Розмови від душі... [19]
З Приймальної комісії [91] The main news of university [12]
Подяка [8] Диванні розмови [1]
Телепідсумки [13] Письменник за прилавком [11]
Університетська кухня [3] Підсумки року [5]
Визнання [3] Експрес-інтерв’ю [4]